รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

การติดตามและประเมินผลแผน

เพื่อให้การเปิดเผยจข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์