กิจกรรมวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

กิจกรรมวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข คุณครูจัดทำการ์ดวันแม่ และเตรียมกระถางต้นไม้จำนวน 10 กระถาง ดินปลูกต้นไม้ 10 ถุง และต้นทองอุไรจำนวน  5 ต้น นางนิยม  พุฒหอม ได้นำต้นดอกดาวเรือง มาให้จำนวน 20 ต้น และทางองค์การบริหารส่วนตำบลให้ต้นดาวเรืองอีก 20 ต้น เพื่อให้ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุขร่วมกับประธานบริหารศูนย์ฯและผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.หนองเต่าร่วมกันปลูกต้นทองอุไรและดาวเรือง และขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้เดียวกับการแปรงฟันของเด็กๆให้ผู้ปกครองในวันแม่และคุณหมอได้นำแก้วน้ำ แปรงสีฟัน พร้อมยาสีฟันมาแจกให้เด็กๆ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี

 

{pdf=files/โครงการ วันแม่ 60.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์