โครงการหล่อเทียนเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

คุณครูได้จัดทำโครงการหล่อเทียนเทียนจำนำพรรษา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ประเพณีการหล่อเทียน คุณครูได้พาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข จำนวน 8 คน (เด็กขาด 2 คน) และได้พาเด็ก ๆ เดินทางเท้าโดยให้เด็กจับมือคู่กัน เพื่อป้องกันการหกล้ม และเป็นระเบียบไปที่วัดโคกสุข โดยมีผู้ปกครองร่วมกับกิจกรรมนี้ด้วย และระหว่างการเดินทางได้มีผู้เฒ่า ผู้แก่ชาวบ้านโคกสุขกำลังจะไปวัดจึงได้ช่วยดูเด็ก ๆให้ เมื่อถึงวัดโคกสุข เด็ก ๆได้ร่วมกับชาวบ้าน สวดมนต์รับพร ได้รู้จักการไหว้รับพร ไม่ดื้อ ได้เรียนรู้ถึงการหล่อเทียน เด็ก ๆสนใจ ทำให้ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เมื่อกลับมาถึงศูนย์ คุณครูได้สอบถาม เด็ก ๆ สามารถตอบได้ และชอบการเดินทางไปหล่อเทียนในครั้งนี้

{pdf=files/โครงการเข้าพรรษา.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์