โครงการขนมครกสิงค์โปร์

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

นางรัตนา จันทร์ประภานนท์ และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ได้จัดการเรียนรู้ แสดงวิธีทำ ขนมครกเป็นขนมไทยอย่างหนึ่งที่คนทั่วไปรู้จักกันเพราะหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง  จากเดิมคนนิยมทำขนมครกกัน   เช่น  ขนมครกที่ทำจากแป้ง  ขนมกครกหน้าข้าวโพด ขนมกครกหน้าเผือก  แต่ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้มีความหลากหลายมากขึ้น   ขนมครกจึงเป็นที่นิยมทำกันมาก    เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีขั้นตอนการทำที่ง่ายไม่ซับซ้อน  นักเรียนสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการทำได้ง่ายและสามารถปฏิบัติการทำขนมครกได้ด้วยตนเอง  ด้วยเหตุนี้จึงได้คิดโครงงานการทำขนมครกสิงค์โปร์   เพื่อให้เกิดประโยชน์และยังช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน  นักเรียนรู้จักวิธีการทำขนมครก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แก่นักเรียน เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการทำขนมครก และ สามารถบอกได้ถึงส่วนผสมของขนมครก และขั้นตอนการทำ และเมื่อขนมครกสุกเด็ก ๆ ได้รับประทานกันทุคน และก่อนรับประทานคุณครูให้เด็ก ๆ ล้างมือก่อนรับประทานขนมครก

{pdf=files/โครงงานขนมครกสิงค์โปร์.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์