กิจกรรมกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ17ขวา ตามโครงการคลองสวยน้ำใสชลประทานห่วงใยเกษตรกรร่วมใจท้องถิ่นไทย(รักษ์)คลอง 17ขวา

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.หนองเต่า จัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ17ขวา ตามโครงการคลองสวยน้ำใสชลประทานห่วงใยเกษตรกรร่วมใจท้องถิ่นไทย(รักษ์)คลอง 17ขวา โดยความร่วมมือของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค อบต.พุคา อบต.โคกกะเทียม อบต.บางลี่ และเกษตรกรทั้ง 4 ตำบล ในวันที่ 17 มกราคม 2561

 

  

   

คอมเมนท์