โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี งบประมาณ 2561

กิจกรรมต่างๆ

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561  นายสังเวียน  ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวประจำปี งบประมาณ 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พ่อแม่ลูก ในครัวเรือนตำบลหนองเต่า จำนวน 60 คน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

 

คอมเมนท์