กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมต่างๆ

อบต.หนองเต่า จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ที่ทำการ อบต.หนองเต่า

 

 . 

 . 

คอมเมนท์