โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

กิจกรรมต่างๆ

อบต.หนองเต่า ส่งงานหัวข้อประชาสัมพันธ์เรื่อง”โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” อบต.หนองเต่า ร่วมกับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ร.ร.วัดพานิชธรรมิการาม รพ.สต.หนองเต่า รพ.สต.บ้านลาด โคกสุข ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร.และประชาชน จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม เวลา 9.00-12.00น.

  

 . 

คอมเมนท์