โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ”ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานและผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า”

กิจกรรมต่างๆ

 

อบต.หนองเต่าจัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพ”ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานและผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า” ขึ้นในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

 

 

คอมเมนท์