โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง)

กิจกรรมต่างๆ

 

องค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า  ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  (หลักสูตรจัดตั้ง)   ในวันที่  ๒๓-๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

 

  

 

  

คอมเมนท์