กิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม โรงเรียนบ้านโคกสุข โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง รพ.สต.หนองเต่า รพ.สต.บ้านลาดโคกสุข กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนและห้างร้านต่างๆ จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ลานเอนกประสงค์วัดบ้านลาด ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

คอมเมนท์