โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพผู้สูงอายุผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรและยาหม่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กิจกรรมต่างๆ ชมรมผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพผู้สูงอายุผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรและยาหม่อง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

 

คอมเมนท์