โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่  รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี “ต้นนิโครธ”

กิจกรรมต่างๆ

วันพุธที่ 15 สิงหาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ร่วมกับ  วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี  และ อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในตำบลหนองเต่า  ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่  รุกขมรดกของแผ่นดิน   ใต้ร่มพระบารมี  “ต้นนิโครธ” ณ วัดพานิชธรรมิการาม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี “ต้นนิโครธ” เป็นต้นไม้อันทรงคุณค่า ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ สง่างาม  โดดเด่น  และมีรากอากาศ ที่มีขนาดเกือบเท่าลำต้น  จำนวนมากมาย  รายล้อมเป็นวง แลดูมหัศจรรย์   มีประวัติและตำนาน  เล่าขานสืบต่อกันมา เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชุมชนแห่งนี้   นิโครธต้นนี้ หลวงปู่เลี้ยง  อดีตเจ้าอาวาสวัด เป็นผู้นำมาปลูก  โดยได้แรงบันดาลใจ จากความเชื่อตามพุทธประวัติ  ที่กล่าวว่า  ต้นนิโครธเคยเป็นต้นไม้ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า  หลักการตรัสรู้ ถึง 2 ช่วง  คือ เช้าวันขั้น 15 ค่ำ  เดือน 6  ในสมัยพุทธกาล  นางสุชาดา ได้นำข้าวมธุปายาสมาถวายพระพุทธเจ้า ที่ใต้ต้นนิโครธ  ด้วยความเข้าใจผิด  คิดว่าเป็นรุกขเทวดา  และเป็นต้นไม้ที่ประทับของพระพุทธเจ้าหลังการตรัสรู้ และต้นนิโครธ  คงจะแผลงมาจากนิโรธ ก็หมายถึง  การพ้นจากบ่วงทุกข์ บ่วงกิเลส  ก็อาจเป็นได้ว่า  เพื่อพระพุทธเจ้าได้ชนะมาร (กิเลส) แล้ว จึงทระประสงค์จะไปประทับที่ใต้ต้นนิโครธ ก็ได้  จึงได้ชื่อว่า “ต้นไม้แห่งความสุข”

คอมเมนท์