กิจกรรมวันพ่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง กิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง  กิจกรรมการแสดงความกตัญญูต่อบิดาหรือผู้อุปการะเลี้ยงดู  และกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

คอมเมนท์