กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

กิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ณ วัดพานิชธรรมิการาม ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ โดยกิจกรรมในงานจัดให้มีการบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก ได้แก่ ต้นศรีมหาโพธิ์ ทรงปลูกโดยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และต้นคูณ ทรงปลูกโดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งต้นนิโครธ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรุกขมรดก ของประเทศอีกด้วย

คอมเมนท์