โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี ๒๕๕๘.

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการ อบต.สัญจร ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้บริการประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

คอมเมนท์