ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2559

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้องร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2559 ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ม.8 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเข้าสังคมของเด็กเล็กและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

 

คอมเมนท์