กิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2562

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

วันที่  11 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2562 ได้รับการสนับสนุนของขวัญจาก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มามอบให้และนางสาวพิมพา กระตุดนาค ได้มอบของขวัญในงานวันเด็ก และเด็ก ๆได้มีการแสดงให้กับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และได้ท่องคำขวัญวันเด็กได้ทุกคน

คอมเมนท์