กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง ” ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง ” ศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในพื้นที่ตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ 2562 วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า   โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และการสาธิตวิธีการทำไข่เค็มดินสอพอง จากชุด  ชป.กร. กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โดยมีผู้นำชุมชน อสม.ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 60  คน เข้าร่วมโครงการ

คอมเมนท์