ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข พร้อมใจแต่งไทย ปี 2562

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข

ชาวลพบุรีพร้อมใจร่วมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562จังหวัดลพบุรี ขอเชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง โดยจังหวัดลพบุรีได้กำหนดการประชาสัมพันธ์ ( เคาะประตู ) เชิญชวนชาวลพบุรีร่วมแต่งไทยทั้งเมืองประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินฯ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จนถึงวันสิ้นสุดการจัดงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข พร้อมใจแต่งไทย ร่วมโครงการนี้ทุกปี และในปีนี้เด็ก ๆ ชอบการแต่งไทยมาก โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงชอบการ นุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ เด็กแต่งตัวและมาอวดกัน และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกคนด้วยดี สนับสนุนและเข้าใจจัดสรรหาชุดให้กับเด็ก ๆ ซึ่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข แต่งไทยถ่ายรูปโดยพร้อมเพียงกัน และการแต่งไทยครั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เด็กเริ่มแต่งตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2562

คอมเมนท์