ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันธรรมะสวนะ

กิจกรรมต่างๆ

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  คณะผู้บริหาร และ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  นำโดย นายกสังเวียน  ลักษณพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันธรรมะสวนะ  ณ วัดบ้านลาด  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า   เพื่อน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้า  มาเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิต  ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  รวมทั้งทำนุบำรุงพุทธศาสนา  วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ร่วมทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร ภวายภัตตาหาร  สมาทานศีล  ฟังธรรมเทศนา และบำเพ็ญ ทาน  รักษาศีล  เจริญจิตภาวนา  เป็นที่ยืดเหนี่ยวทางจิตใจ

คอมเมนท์