รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

กิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  เดินรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  ในวันที่ 24  มีนาคม  2562  ส่งเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ ในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน ในชุมชนปลอดการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

คอมเมนท์