โครงการ “งานวันเด็กวันแห่งชาติ ประจำปี 2559”

กิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันศุกร์ที่ มกราคม 2559 อบต.หนองเต่าร่วมกับร.ร.วัดพานิชธรรมิการาม ร.ร.บ้านโคกสุข ร.ร.วัดสระกระเบื้อง ผู้นำชุมชนและผู้อุปการะคุณต่างๆ ร่วมกันจัดทำโครงการ “งานวันเด็กวันแห่งชาติ ประจำปี 2559″ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านลาด การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน และเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลหนองเต่า

 

 

คอมเมนท์