โครงการคัดแยกขยะชุมชนตำบลหนองเต่า ปี 2559

กิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2559 อบต.หนองเต่า ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่  จัดทำโครงการคัดแยกขยะชุมชนตำบลหนองเต่าขึ้น ณ ห้องประชุมช่วงมาลี อบต.หนองเต่า โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชน พนักงาน และประชาชน

 

คอมเมนท์