กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 อบต.หนองเต่านำโดย นายกสังเวียน ลักษณะพล และคณะผู้บริหาร ได้แต่งต้นผ้าป่าขยะรีไซเคิลของ อบต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เคลื่อนขบวนถึง อำเภอบ้านหมี่ เพื่อร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลให้กับวัดเชียงงา ตำบลเชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี หนึ่งในกิจกรรมลพบุรี จังหวัดสะอาด

คอมเมนท์