โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนชุมชน ม.1

กิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนชุมชน ม.ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านตลาดหนองเต่า

 

คอมเมนท์