โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนชุมชน ม.2

กิจกรรมต่างๆ

 

เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนชุมชน ม.2  ณ ศาลาวัดโคกสุข

 

คอมเมนท์