กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ 2562

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ศูนย์สงครามพิเศษ โรงเรียนวัดสระกระเบื้องและจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ ในวันที่12 สิงหาคม 2562 ณ สระหลวง หมู่ 8 บ้านสระกระเบื้อง ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

คอมเมนท์