โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนชุมชน ม.3

กิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนชุมชน ม.3 ณ ศาลาเอนกประสงค์สำนักสงฆ์หนองฟักทอง

 

 

คอมเมนท์