โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนชุมชน ม.4

กิจกรรมต่างๆ

 

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2559 อบต.หนองเต่า จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนชุมชน ม.4  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4

 

คอมเมนท์