โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนชุมชนฯ ม.5

กิจกรรมต่างๆ

 

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2559 อบต.หนองเต่า จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนชุมชนฯ ม.5  ณ ศาลาวัดบ้านลาด

 

 

คอมเมนท์