โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนชุมชนฯ ม.6

กิจกรรมต่างๆ

 

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2559 อบต.หนองเต่า จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนชุมชนฯ ม.6  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเลา

 

คอมเมนท์