โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี 5 ส

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับวัดโคกสุขประชาชน หมู่ 2 กศน.ตำบลหนองเต่า และจิตอาสาจัดกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ บริเวณวัดโคกสุข ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างาปปายะ ด้วยวิธี 5 ส

คอมเมนท์