โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนชุมชนฯ ม.7

กิจกรรมต่างๆ

 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 อบต.หนองเต่า จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนชุมชนฯ ม.7  ณ ศาลาวัดหนองเต่า

 

คอมเมนท์