โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ้พื่อทบทวนแผนชุมชน ม.8

กิจกรรมต่างๆ

 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 อบต.หนองเต่า จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ้พื่อทบทวนแผนชุมชน ม.8  ณ ศาลาวัดสระกระเบื้อง

 

 

คอมเมนท์