กิจกรรมวันครู 2563

กิจกรรมต่างๆ

ด้วยวันที่ 16  มกราคม  ( วันครู ) ของทุกปี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  จำนวน 3 ศูนย์ฯ  นำโดยนายสังเวียน   ลักษณะพล  และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม กับอำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี    เพื่อให้ครูประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์  และเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู กับประชาขน  ซึ่งรูปแบบการจัดงานวันครูในปัจจุบัน    จะมีกิจกรรม   3  ประเภทหลัก ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา  พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู   และ ระหว่างครูกับประชาชน 

คอมเมนท์