ประเพณีกำฟ้า ปี 2563

กิจกรรมต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสังเวียน   ลักษณะพล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ส่งต่อให้ดำรงไว้แก่ลูกหลานชาวไทยพวน ในตำบลหนองเต่า ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีกำฟ้า   ณ  วัดสระกระเบื้อง  หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม

วันที่ 26 – 27 มกราคม  2563 ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 เป็นวันกำฟ้า ก่อนวันกำฟ้า 1 วัน คือวันขึ้น 2 ค่ำเดือน 3 จะถือเป็นวันสุกดิบแต่ละบ้านจะทำข้าวปุ้น หรือ ขนมจีน พร้อมทั้งน้ำยา และน้ำพริกไว้เลี้ยงดูกัน มีการทำข้าวหลามเผาไว้ในกระบอกข้าวหลามอ่อน มีการทำข้าวจี่ ข้าวจี่ทำโดยนำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วนำมาปั้นเป็นก้อนขนาดพอเหมาะ อาจจะใส่ใส้หวานหรือใส่ใส้เค็มหรือไม่ใส่ใส้เลย ก็ได้ เสียบเข้ากับไม้ทาโดยรอบด้วยไข่ แล้วนำไปปิ้งไฟจนสุกหอม ข้าวจี่จะนำไปเซ่นไหว้ผีฟ้าและแบ่งกันกินในหมู่ญาติพี่น้อง พอถึงวันกำฟ้าทุกคนในบ้านจะไปทำบุญที่วัด มีการใส่บาตรด้วยข้าวหลาม ข้าวจี่ บายศรีสู่ขวัญ  ตกตอนบ่ายจะมีการละเล่นไปจน ถึงกลางคืน การละเล่นที่นยมได้แก่ ช่วงชัย มอญซ่อนผ้า นางด้ง ฯลฯ

คอมเมนท์