โคงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมต่างๆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น.นำโดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พร้อมด้วยนางวรรณพร  สร้อยสุวรรณ ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางกัลยาณี  ชูเรณู สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า คณะกรรมการศูนย์ และคณะครู ศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก อบต.หนองเต่า

คอมเมนท์