โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

กิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า 

คอมเมนท์