โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุการทำไม้กวาดทางมะพร้าว

กิจกรรมต่างๆ

 

เมื่อวันที่ 25มีนาคม2559 อบต.หนองเต่า จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุการทำไม้กวาดทางมะพร้าว อบต.หนองเต่าขึ้น ณ ห้องประชุมช่วงมาลี อบต.หนองเต่า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุและชุมชน

 

  

  

คอมเมนท์