กิจกรรม “วัด ประชารัฐ สร้างสุข”

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นำโดยนายสังเวียน ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวบ้านโคกสุข  และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน  เข้าร่วมกิจกรรม “วัด ประชารัฐ สร้างสุข”  ณ วัดโคกสุข หมู่ที่ 2  เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน ลานวัด ศาลา โบถส์ วิหาร ห้องน้ำ และตัดแต่งต้นไม้ภายในบริเวณวัด เพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม เกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนรวม  โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ  70 คน

คอมเมนท์