โครงการปฐมนิเทศนักเรียนปฐมวัยและประชุมผู้ปกครอง ประจำปี พ.ศ.2559

กิจกรรมต่างๆ

 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนปฐมวัยและประชุมผู้ปกครอง ประจำปี พ.ศ.2559  วันที่ 16 พฤษภาคม  2559 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดย ท่านนายกสังเวียน  ลักษณะพล เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ที่นำบุตรหลานเข้ามาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันกับผู้ปกครอง ให้เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงปฐมวัย ให้เรียนรู้ตามสภาพและความพร้อมของเด็กให้เป็นเด็กที่ เก่ง ดี และมีความสุข

คอมเมนท์