ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าดำเนินการจัดทำประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่22-25 กุมภาพันธ์2564

คอมเมนท์