กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่สาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดลานวัด บ้านลาด

กิจกรรมต่างๆ

ในวันที่ 8 เมษายน 2564   คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  จิตอาสาพระราชทาน  และชาวบ้านหมู่ที่ 5 บ้านลาด   ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่สาธารณะประโยชน์   ทำความสะอาดลานวัด บ้านลาด

คอมเมนท์