กิจกรรมทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะ

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๔  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะ  ณ วัดพานิชธรรมิการาม หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดหนองเต่า โดยการเก็บกวาดใบไม้รอบพระอุโบสถ  เก็บขยะมูลฝอย  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

คอมเมนท์