ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย

กิจกรรมต่างๆ
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยทำให้ที่อยู่อาศัย และคอกสัตว์ได้รับความเสียหาย

คอมเมนท์