กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ

กิจกรรมต่างๆ
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ โดยนำบุคลากรขององค์กรร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

คอมเมนท์