พ่นยาฆ่าเชื้อให้กับวัดในตำบลหนองเต่า จำนวน 5 แห่ง

กิจกรรมต่างๆ
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับวัดในตำบลหนองเต่า จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย วัดพานิชธรรมิการาม วัดหนองเต่า วัดบ้านลาด สำนักสงฆ์หนองฟักทอง และวัดสระกระเบื้อง

คอมเมนท์