กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564   เวลา 10.00 น.  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงาน อบต.หนองเต่า   พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ผช.  อสม.  จิตอาสาพระราชทาน  และชาวบ้านโคกสุข  ทางหมู่บ้านโคกสุข หมู่ที่ 2  ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยนช์พัฒนาหมู่บ้าน  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  และเพื่อเป็นการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกิจกรรม  ทำความสะอาด ตัดกิ่งต้นไม้  กวาดถนน ตัดหญ้าข้างทาง เก็บขยะมูลฝอย  ถนนลาดยางหมู่ที่ ๒ บ้านโคกสุข ตั้งแต่ ทางแยกหนองฟักทอง ถึง หน้าโรงเรียนบ้านโคกสุข

คอมเมนท์