พ่นยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดเทอมให้กับโรงเรียนในสังกัดอบต.หนองเต่า

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เข้าดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดเทอมให้กับโรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเต่า

คอมเมนท์